ATK Edukacja – Akademia im. Tadeusza Kotarbińskiego

Edit Content

#ATKedukacja

CET nowym członkiem UNGC!

Centrum Edukacyjne Technik zostało nowym członkiem Global Compact, międzynarodowej inicjatywy ONZ, promującej odpowiedzialne biznesowe praktyki w zakresie społecznym i środowiskowym. Jako członek tej inicjatywy deklarujemy swoje zobowiązanie do promowania zrównoważonego rozwoju oraz do działania zgodnie z zasadami etycznymi i społecznymi, które są fundamentem działalności Global Compact. Wierzymy, że nasze otwarcie na nowe pomysły i innowacyjne […]

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: jak uczelnie mogą wspierać cel 17 ONZ

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju jest ważnym elementem wspierania celu 17 ONZ. Uczelnie są w stanie wywrzeć znaczący wpływ na postęp w kierunku zrównoważonego rozwoju, ponieważ mają wpływ na wykształcenie i umiejętności przyszłych przywódców, pracowników, naukowców i obywateli. Współczesne uczelnie są zobowiązane do wspierania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności w ramach celu 17 […]