ATK Edukacja – Akademia im. Tadeusza Kotarbińskiego

Edit Content

#ATKedukacja

Trwa zimowa rekrutacja – szkoły policealne

Kształcenie w szkołach policealnych może być dla wielu osób doskonałym sposobem na rozpoczęcie kariery zawodowej. Rekrutacja do szkół policealnych Pomorskiego Studium Biznesu, Pomorskiego Liceum Biznesu i Pomorskiej Akademii Kształcenia Medycznego daje wiele korzyści. Przede wszystkim, wszystkie szkoły oferują bezpłatne kształcenie, co oznacza, że słuchacze nie muszą ponosić żadnych kosztów związanych z nauką. Korzyści z rekrutacji […]