ATK Edukacja – Akademia im. Tadeusza Kotarbińskiego

Edit Content

#ATKedukacja

CET nowym członkiem UNGC!

Centrum Edukacyjne Technik zostało nowym członkiem Global Compact, międzynarodowej inicjatywy ONZ, promującej odpowiedzialne biznesowe praktyki w zakresie społecznym i środowiskowym. Jako członek tej inicjatywy deklarujemy swoje zobowiązanie do promowania zrównoważonego rozwoju oraz do działania zgodnie z zasadami etycznymi i społecznymi, które są fundamentem działalności Global Compact. Wierzymy, że nasze otwarcie na nowe pomysły i innowacyjne […]

Jak uniknąć stresu przed sesją i zdać ją bez problemu?

Sesja egzaminacyjna to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego studenta. To czas, w którym trzeba pokazać swoje umiejętności i wiedzę zdobytą przez cały semestr. Niestety, często wiąże się to z dużym stresem i niepewnością. W tym artykule przedstawimy kilka sposobów, które pomogą Ci uniknąć stresu przed sesją i zdać ją bez problemu. Planowanie i […]

Jakie są najważniejsze kwalifikacje i cechy osobowości dla Technika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia?

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia to osoba odpowiedzialna za ochronę osób i mienia przed zagrożeniami zewnętrznymi, w tym przestępstwami, bezpieczeństwem w miejscu pracy, a także zapobieganiem i reagowaniem na niebezpieczne sytuacje. Osoba wykonująca tę pracę musi mieć szeroką wiedzę na temat ochrony fizycznej, zarówno w zakresie zabezpieczeń technicznych, jak i w zakresie procedur i […]