ATK Edukacja – Akademia im. Tadeusza Kotarbińskiego

Edit Content

#ATKedukacja

Psychologia w biznesie: jak wykorzystać ją w zarządzaniu zespołem

Psychologia w biznesie jest coraz częściej stosowana w zarządzaniu zespołem. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdyż zmieniające się otoczenie biznesowe wymaga nowych technik i sposobów wykorzystywania wiedzy psychologicznej. Psychologia w biznesie jest szerokim pojęciem, które obejmuje wiele różnych dziedzin i narzędzi. Może być wykorzystywana w wielu aspektach zarządzania zespołem, w tym w zarządzaniu […]