ATK Edukacja – Akademia im. Tadeusza Kotarbińskiego

Edit Content

#ATKedukacja

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: jak uczelnie mogą wspierać cel 17 ONZ

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju jest ważnym elementem wspierania celu 17 ONZ. Uczelnie są w stanie wywrzeć znaczący wpływ na postęp w kierunku zrównoważonego rozwoju, ponieważ mają wpływ na wykształcenie i umiejętności przyszłych przywódców, pracowników, naukowców i obywateli. Współczesne uczelnie są zobowiązane do wspierania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności w ramach celu 17 […]