ATK Edukacja – Akademia im. Tadeusza Kotarbińskiego

Edit Content

#ATKedukacja

Jakie są najważniejsze kwalifikacje i cechy osobowości dla Technika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia?

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia to osoba odpowiedzialna za ochronę osób i mienia przed zagrożeniami zewnętrznymi, w tym przestępstwami, bezpieczeństwem w miejscu pracy, a także zapobieganiem i reagowaniem na niebezpieczne sytuacje. Osoba wykonująca tę pracę musi mieć szeroką wiedzę na temat ochrony fizycznej, zarówno w zakresie zabezpieczeń technicznych, jak i w zakresie procedur i […]