ATK Edukacja – Akademia im. Tadeusza Kotarbińskiego

Edit Content

#ATKedukacja

Trwa zimowa rekrutacja – szkoły policealne

Aktualności  >  
Trwa zimowa rekrutacja – szkoły policealne

Data aktualizacji:

Udostępnij artykuł na: 

Kształcenie w szkołach policealnych może być dla wielu osób doskonałym sposobem na rozpoczęcie kariery zawodowej. Rekrutacja do szkół policealnych Pomorskiego Studium Biznesu, Pomorskiego Liceum Biznesu i Pomorskiej Akademii Kształcenia Medycznego daje wiele korzyści. Przede wszystkim, wszystkie szkoły oferują bezpłatne kształcenie, co oznacza, że słuchacze nie muszą ponosić żadnych kosztów związanych z nauką.

Korzyści z rekrutacji do Pomorskiego Studium Biznesu

Pomorskie Studium Biznesu oferuje szereg kierunków kształcenia, w tym Technik Administracji, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Technik BHP, Florysta, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia oraz Technik Usług Pocztowych i Finansowych. Wszystkie te kierunki dają słuchaczom szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, a także nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania wybranego zawodu. Po ukończeniu szkoły, słuchacze będą w stanie podjąć pracę w swoim wybranym zawodzie.

Korzyści z rekrutacji do Pomorskiego Liceum Biznesu

Pomorskie Liceum Biznesu oferuje słuchaczom klasę ogólnokształcącą. Dzięki temu słuchacze będą mieli szansę na uzyskanie wykształcenia średniego, co może być przydatne w dalszym kształceniu zawodowym. Dodatkowo, słuchacze będą mieli szansę na zdobycie cennego doświadczenia w zakresie zarządzania, negocjacji, komunikacji i wielu innych umiejętności.

Korzyści z rekrutacji do Pomorskiej Akademii Kształcenia Medycznego

Pomorska Akademia Kształcenia Medycznego oferuje słuchaczom trzy kierunki kształcenia: Technik Masażysta, Opiekun Medyczny oraz Terapeuta Zajęciowy. Każdy z tych kierunków daje słuchaczom szansę na zdobycie cennego doświadczenia w zakresie opieki medycznej. Po ukończeniu szkoły, słuchacze będą w stanie podjąć pracę w swoim wybranym zawodzie.

Gdzie znajdują się sekretariaty szkół?

Sekretariaty szkół mieszczą się przy ul. Juliana Tuwima 30 w Słupsku, Zajęcia szkoły medycznej odbywają się przy ul. Przemysłowej 9A.

Masz więcej pytań?  Zadzwoń!

  • Pomorskie Studium Biznesu, Pomorskie Liceum Biznesu – 534 223 129,
  • Pomorska Akademia Kształcenia Medycznego – 608 079 532.