Zarządzanie Oświatą – cena promocyjna

350.00 

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z „filozofii” i zasad reformy oświatowej oraz regionalnej polityki edukacyjnej.

Opis

Zarządzanie Oświatą

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna
– online
2 semestry
218 godzin
– październik
– luty
od 350 PLN

 

Cel studiów Zarządzanie Oświatą

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z „filozofii” i zasad reformy oświatowej oraz regionalnej polityki edukacyjnej.

Adresaci studiów

Studium przeznaczone jest dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej. Studia Zarządzania Oświatą przeznaczone są także dla osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Program studiów
 • Komunikacja społeczna
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo oświatowe
 • Finanse placówek oświatowych
 • Kontrola działalności finansowej
 • Marketing usług oświatowych
 • Zarządzanie jakością (diagnoza, rozwój, badanie, ocena stanu)
 • Zarządzanie operacyjne i strategiczne
 • Wspieranie rozwoju
 • Stosowanie technik informatycznych w zarządzaniu jednostką edukacyjną
 • Współpraca z czynnikami zewnętrznymi jednostki oświatowej
 • Seminarium dyplomowe
Opiekun merytoryczny

Doc. Bogdan Musznicki

Dziekan Wydziału Zarządzania i Przedsiębiorczości w Słupsku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Wieloletni edukator oświatowej kadry kierowniczej, dyrektor szkół oraz praktyk w zarządzaniu placówkami oświatowymi.

Absolwent Politechniki Koszalińskiej oraz Społecznej Akademii Nauk w zakresie Metodologii nauk o zarządzaniu.

Forma zaliczenia:
 • Praca dyplomowa
Forma uczestnictwa
 • stacjonarnie
 • online

Czas trwania studiów: 2 semestry / 218 godz.

 

 

Informacje dodatkowe

Czas trwania

2 semestry

Forma uczestnictwa

Online, Stacjonarnie

Obszar studiów

Zarządzanie

Koszt nauki

1-sza rata (5 rat na semestr), Płatność jednorazowa