Zarządzanie Kryzysowe

390.00 

Wykształcenie specjalistów zakresu szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa państwa.

Kategoria:

Opis

 

Zarządzanie kryzysowe jest to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym. Polegająca na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury.

Zarządzanie Kryzysowe

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
192 godzin
– październik
– luty
od 390 PLN

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów “Zarządzanie Kryzysowe”
  • Wykształcenie specjalistów zakresu szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa państwa.
  • Przekazanie niezbędnej wiedzy na temat głównych obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego Polski (obrona cywilna, rola policji, rola straży granicznej i innych służb).

 

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby pełniące funkcje urzędnicze w różnych instytucjach państwowych i samorządowych, w jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Studia adresowane są do osób, które aspirują do stanowisk kierowniczych w danej instytucji. Oferta nasza dotyczy także osób, które chciałyby po raz pierwszy podjąć pracę w instytucjach (urzędach) odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

 

Ramowy program studiów

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego

Rola poszczególnych organów w systemie bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych

System zarządzania kryzysowego

Ustrojowe aspekty funkcjonowania państw w zakresie bezpieczeństwa

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Międzynarodowa polityka bezpieczeństwa

Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Psychologia konfliktu

Zarządzanie informacją i jej bezpieczeństwo

Logistyka w sytuacjach kryzysowych

 

Forma zaliczenia

test z wybranych zagadnień programowych

praca dyplomowa

Liczba godzin: 192

Czas trwania studiów: 2 semestry

Informacje dodatkowe

Forma płatności

jednorazowo, semestralnie, ratalnie (1 z 5 rat), wpisowe

Czas trwania

2 semestry

Forma uczestnictwa

Stacjonarnie

Obszar studiów

Zarządzanie

Koszt nauki

1-sza rata (5 rat na semestr), Płatność jednorazowa