Technik Administracji

SZKOŁA POLICEALNA

✔️ EDUKACJA BEZPŁATNA
✔️ EGZAMIN ZAWODOWY

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Kategoria:

Opis

 

Technik Administracji

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
szkoły policealnej

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 4 semestry – Wrzesień
– Styczeń
Bezpłatny

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. Wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
  2. Sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
  3. Prowadzenia postępowania administracyjnego.

 

Efekty kształcenia w zawodzie

Kształcąc się na tym kierunku zdobędziesz tytuł Technika Administracji

 

Forma uzyskania kwalifikacji

Państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie