Energetyka Odnawialna – cena promocyjna

420.00 

Słuchacz zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności w zakresie wdrażania i oceny odnawialnych źródeł energii.

Opis

Czym jest Energetyka Odnawialna?

Energetyka odnawialna to wykorzystywanie źródeł energii, nie wiążące się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w relatywnie krótkim czasie. Takimi źródłami są słońce, wiatr, woda, a także energia jądrowa zamkniętym cyklu paliwowym, biomasa, biogaz, biopłyny oraz biopaliwa.

Energetyka Odnawialna

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna
-online
2 semestry
215 godzin
– październik
– luty
od 420 PLN

Jaki jest cel studiów podyplomowych Energetyka Odnawialna?

Słuchacz zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności w zakresie wdrażania i oceny odnawialnych źródeł energii. Studia Podyplomowe Energetyka Odnawialna są również studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu.

Podstawowym celem studiów jest uzyskanie przez osoby, które posiadają uprawnienia pedagogiczne i ukończyły studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe o charakterze przyrodniczym, uprawnień do nauczania przedmiotów związanych z odnawialnymi źródłami energii w szkole.

Korzyści dla słuchacza

Studia Energetyka Odnawialna umożliwiają uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii w wymiarze potrzebnym do nauczania oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu.

Program studiów

 • Gospodarka energetyczna w Polsce i na świecie
 • Energetyka słoneczna – solarna
 • Energia geotermalna
 • Energia biopaliw
 • Energia odpadów
 • Energia wody
 • Energia wiatru
 • Podstawy przedsiębiorczości w OZE
 • Prawne aspekty rozwoju OZE w UE i Polsce
 • Działalność gospodarcza – podstawy
 • Firma – pierwsze kroki
 • Dokumentacja techniczna, zezwolenia
 • Szkolenia i certyfikaty
 • Program do projektowania PV
 • Założenia własnej działalności gospodarczej – wnioski, formalności, ważne terminy, rozliczenia
 • Seminarium dyplomowe
 • Metodyka nauczania
 • Praktyki

Forma zaliczenia studiów

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa

Forma uczestnictwa

 • stacjonarnie
 • online

Czas trwania studiów: 2 semestry / 215 godzin

Autor zdjęć: Mariusz Kępa

 

Informacje dodatkowe

Czas trwania

2 semestry

Forma uczestnictwa

Hybrydowo, Online, Stacjonarnie

Obszar studiów

Biznes i zarządzanie, Ekologia, Zdrowie

Koszt nauki

1-sza rata (5 rat na semestr), Płatność jednorazowa