ATK Edukacja – Akademia im. Tadeusza Kotarbińskiego

Edit Content

#ATKedukacja

Jakie są najważniejsze kwalifikacje i cechy osobowości dla Technika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia?

Aktualności  >  
Jakie są najważniejsze kwalifikacje i cechy osobowości dla Technika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia?

Data aktualizacji:

Udostępnij artykuł na: 

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia to osoba odpowiedzialna za ochronę osób i mienia przed zagrożeniami zewnętrznymi, w tym przestępstwami, bezpieczeństwem w miejscu pracy, a także zapobieganiem i reagowaniem na niebezpieczne sytuacje. Osoba wykonująca tę pracę musi mieć szeroką wiedzę na temat ochrony fizycznej, zarówno w zakresie zabezpieczeń technicznych, jak i w zakresie procedur i zasad bezpieczeństwa.

Najważniejsze kwalifikacje i cechy osobowości dla Technika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Aby zostać technikiem ochrony fizycznej osób i mienia, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje i cechy osobowości. Oto najważniejsze z nich:

Umiejętności

 • Dobra wiedza techniczna i umiejętność obsługi urządzeń zabezpieczających.
 • Umiejętność skutecznego przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa.
 • Znajomość procedur bezpieczeństwa i zasad ochrony osób i mienia.
 • Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.
 • Umiejętność komunikacji i negocjacji.
 • Dobra znajomość przepisów prawnych dotyczących ochrony osób i mienia.

Cechy osobowości

 • Uczciwość i lojalność.
 • Odpowiedzialność i skrupulatność.
 • Dobra zdolność koncentracji.
 • Zdolność do szybkiego reagowania w stresujących sytuacjach.
 • Poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Jakie szkolenia są dostępne dla Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia?

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia może uczestniczyć w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa, które są dostępne w różnych instytucjach. Obejmują one szkolenia z zakresu kryminalistyki, zarządzania zagrożeniami, zarządzania kryzysowego, pierwszej pomocy, procedur bezpieczeństwa, przestępstw i wielu innych. Ponadto, technik ochrony fizycznej może uczestniczyć w szkoleniach z zakresu obrony własnej, w tym szkoleniach z zakresu samoobrony, walki wręcz i broni białej.

Jak zostać Technikiem Ochrony Fizycznej Osób i Mienia?

Aby zostać Technikiem Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, należy ukończyć odpowiednie szkolenie i uzyskać certyfikat. Najczęściej wymagane szkolenia obejmują szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, procedur bezpieczeństwa i kontroli bezpieczeństwa, a także szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obrony własnej. Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu certyfikatu można ubiegać się o stanowisko technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Centrum Edukacyjne TECHNIK w Słupsku kształci specjalistów w tej dziedzinie w szkołach policealnych.