ATK Edukacja – Akademia im. Tadeusza Kotarbińskiego

Edit Content

#ATKedukacja

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: jak uczelnie mogą wspierać cel 17 ONZ

Aktualności  >  
Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: jak uczelnie mogą wspierać cel 17 ONZ

Data aktualizacji:

Udostępnij artykuł na: 

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju jest ważnym elementem wspierania celu 17 ONZ.

Uczelnie są w stanie wywrzeć znaczący wpływ na postęp w kierunku zrównoważonego rozwoju, ponieważ mają wpływ na wykształcenie i umiejętności przyszłych przywódców, pracowników, naukowców i obywateli. Współczesne uczelnie są zobowiązane do wspierania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności w ramach celu 17 ONZ.

Czym jest zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój jest procesem, w którym ludzie korzystają z zasobów naturalnych w sposób, który zapewnia trwały rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Jest to koncepcja, która wywodzi się z trzech podstawowych zasad: zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego wykorzystania zasobów i zrównoważonego wykorzystania technologii.

Jak uczelnie mogą wspierać cel 17 ONZ?

Uczelnie mogą wspierać cel 17 ONZ poprzez:

  • Promowanie zrównoważonego rozwoju wśród studentów: Uczelnie mogą wprowadzać programy edukacyjne, które będą promować zrównoważony rozwój wśród studentów. Mogą one zawierać informacje na temat zrównoważonego wykorzystania zasobów, zrównoważonego wykorzystania technologii i zrównoważonego rozwoju. Programy te mogą również obejmować wycieczki do miejsc, w których wdrażane są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także zachęcać studentów do tworzenia projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju.
  • Zachęcanie do badań naukowych: Uczelnie mogą wspierać badania naukowe dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym badania dotyczące sposobów zmniejszania zużycia zasobów naturalnych, zmniejszania zanieczyszczenia środowiska i wdrażania technologii zrównoważonego rozwoju. Mogą również wspierać studentów w tworzeniu projektów badawczych dotyczących zrównoważonego rozwoju.
  • Wspieranie organizacji i programów zrównoważonego rozwoju: Uczelnie mogą wspierać organizacje i programy, które promują zrównoważony rozwój, w tym organizacje pozarządowe, które działają na rzecz ochrony środowiska, promowania zrównoważonego wykorzystania zasobów i wdrażania technologii zrównoważonego rozwoju.

Jak uczelnie mogą wspierać zrównoważony rozwój?

Uczelnie mogą wspierać zrównoważony rozwój poprzez:

  • Promowanie świadomości środowiskowej: Uczelnie mogą wprowadzać programy edukacyjne, które będą promować świadomość środowiskową wśród studentów. Programy te mogą zawierać informacje na temat zrównoważonego wykorzystania zasobów, zrównoważonego wykorzystania technologii i zrównoważonego rozwoju.
  • Wspieranie badań naukowych: Uczelnie mogą wspierać badania naukowe dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym badania dotyczące sposobów zmniejszania zużycia zasobów naturalnych, zmniejszania zanieczyszczenia środowiska i wdrażania technologii zrównoważonego rozwoju.
  • Wspieranie inicjatyw zrównoważonego rozwoju: Uczelnie mogą wspierać inicjatywy zrównoważonego rozwoju, w tym inicjatywy dotyczące ochrony środowiska, promowania zrównoważonego wykorzystania zasobów i wdrażania technologii zrównoważonego rozwoju.

Uczelnie są w stanie wywrzeć znaczący wpływ na postęp w kierunku zrównoważonego rozwoju, ponieważ mają wpływ na wykształcenie i umiejętności przyszłych przywódców, pracowników, naukowców i obywateli. Uczelnie mogą wspierać cel 17 ONZ poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju wśród studentów, zachęcanie do badań naukowych i wspieranie organizacji i programów zrównoważonego rozwoju.

Centrum Edukacyjne TECHNIK w Słupsku kształci specjalistów w tej dziedzinie na studiach podyplomowych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie https://technik.slupsk.pl/studia-podyplomowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *